VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KONANÉHO DNE 24. 4. 2017 A 15. 5. 2017

Ke stažení - 24.4.2017
Ke stažení - 15.5.2017

 

  SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY - ZÁŘÍ 2016

V pondělí 12.září 2016 se žákyně pečovatelského oboru naší školy zúčastnily 14.ročníku sbírky pro Světlušku. Výtěžek této sbírky je určen pro nevidomé nebo těžce zrakově postižené děti a dospělé. Světluška tak přispívá na speciální pomůcky, vodící psy, osobní asistenty, podporuje rozvoj talentu a tvořivosti u nevidomých. Za slunečného dne se nám podařilo prodat sbírkové předměty v hodnotě 4891,-Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli a našim děvčatům za ochotu a snahu přispět svou prací dobré věci. 

  OU a PrŠ, Lipová-lázně 458 nabízí volné místo na pozici:

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů s aprobací tělesná výchova na zkrácený pracovní úvazek s nástupem od 1.11.2016
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka:
- vysokoškolské vzdělání pro střední školy – učitelství VVP – obor tělesná výchova
- speciální pedagogika
- morální bezúhonnost
- způsobilost k právním úkonům
- znalost českého jazyka

Případné žádosti zasílejte do 23.9. 2016 písemně nebo emailem včetně životopisu (obálku označte UČITEL TV) na adresu:
OU a PrŠ, Lipová-lázně 458
k rukám ředitele
Lipová-lázně 458
790 61 Lipová-lázně

 

  ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - září 2016

Termín a organizace opravných a náhradních zkoušek pro školní rok 2015/2016 - 9.9 - 21.9.2016 - podrobnosti ke stažení

 

  LIPOVSKÝ ŠEJKR 2016

Dne 26. 5. 2016 proběhl na naší škole 15. ročník koktejlové soutěže s názvem Lipovský šejkr. Soutěže se účastnilo 6 žáků školy. Úkolem každého soutěžícího bylo připravit v časovém limitu 4 porce Fancy drinku. Žákům přišli fandit jak spolužáci, tak i vychovatelé, učitelé a ostatní zaměstnanci školy. Na jejich výkony dohlížela technická komise a hotové nápoje hodnotila chuťová komise. Vládla výborná atmosféra. Všichni barmani se snažili přes svoji nervozitu vyhotovit výborné nápoje. Letošní vítězkou se stala Monika Šípková, žákyně 3. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby. Soutěžila s nápojem, jehož název byl ŠAMPÁŇO ITALIÁNO. Druhé místo obhájil stejně jako minule Petr Rychlík, žák oboru Strojně-montážní práce. Soutěžil s nápojem DUHOVÉ OMÁMENÍ. Na třetím místě skončila Marika Venglářová, žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby s nápojem VÁŠNIVÉ LÉTO. Soutěžícím patří velká gratulace. Všichni byli odměněni diplomy a věcnými dary. Hlavním sponzorem byla naše škola, dále Marta Káňová s kosmetikou Oriflame a drobní sponzoři. Děkujeme také Anet Herbstové za hudební doprovod a pomoc při přípravě soutěže.


 

  ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ SBÍRCE – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2016

Dne 11. 5. 2016 se naši žáci oboru Pečovatelské služby připojili k celorepublikové sbírce Český den proti rakovině 2016 a prodejem kytiček vybrali částku 7.094,- Kč.
Děkujeme zúčastněným žákům za pečlivý přístup při dodržování pravidel této sbírky. Vybrané prostředky budou využity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině - nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podpora výzkumu a přístrojové vybavenosti onkologických pracovišť.


 

  PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ŠKOL V PROSTĚJOVĚ - DUBEN 2016

Ve dnech 8.4 - 9.4.2016 jsme se opět zúčastnili přátelského setkání škol na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Prostějově. Přítomni byli zástupci škol z Prostějova, Mohelnice, Olomouce a Křelova. Soutěžící v průběhu prvního dne předváděli své znalosti a dovednosti v různých disciplínách. Jako první disciplínu si naše žákyně vylosovaly první pomoc při zlomenině dolní končetiny a dále pokračovaly celkovou koupelí imobilního klienta, včetně mytí vlasů na lůžku, žehlení a skládání ložního prádla a vyšívání motivu křížkovým stehem dle předlohy. Druhý den soutěže prováděla družstva přípravu pokrmů z těstovin dle racionální výživy. Za naše učiliště se zúčastnily žákyně pečovatelského oboru prvního a druhého ročníku Růžena Zemanová a Kristýna Lösslová, pedagogický dozor zajišťovaly učitelky odborného výcviku Romana Adlová a Andrea Prokšenková. Tímto bychom chtěli poděkovat účastníkům za reprezentaci naší školy.


 

 

  ZLATÁ VAŘEČKA 2016 - KYSANÉ ZELÍ

Naše škola se každoročně účastní kuchařské soutěže Zlatá vařečka. Letošní ročník se konal již po patnácté a to počátkem dubna v Novém Jičíně. Tématem pro tento rok byly pokrmy zhotovené z kysaného zelí. Je pozoruhodné, kolik rozmanitých druhů jídel lze z této suroviny připravit. Degustační komise vybírala mezi téměř třicítkou soutěžících, kteří se prezentovali různými druhy salátů, zelných placiček, ale nechyběly ani zelné toasty, lívance a rolky. Reprezentanty naší školy byli Monika Šípková, která připravovala křupavé zelné placičky s jarním salátkem, za které obdržela zvláštní ocenění a Jiří Smyčka se zdravými jarními závitky. Gratulujeme oběma soutěžícím a poděkování patří učitelkám odborného výcviku, které je na tuto soutěž připravily.


 

 

  PŘEDNÁŠKA NA TÉMA RAKOVINY

Ve čtvrtek 10.března 2016 se v naší škole uskutečnila přednáška na téma rakoviny, které se zúčastnily žákyně všech oborů. Pozvání přijaly MUDr.Věra Krušínská a zdravotní sestra Olga Davidová z onkologické ambulance Nemocnice Šumperk. Dvě ženy, které pravidelně vyráží do škol s cílem zviditelnit téma rakoviny. Právě prevence a včasná diagnóza je totiž u rakoviny velmi podstatná. „Během našich přednášek se snažíme věnovat hlavně praktickým radám. Přestože se věnujeme zejména tématice rakoviny prsu, našich přednášek se mohou účastnit i muži. Prevence vzniku rakoviny se totiž týká nás všech,“ vysvětluje lékařka onkologické ambulance Nemocnice Šumperk MUDr. Věra Krušínská. V rámci přednášky se lékařka a sestra zaměřují zejména v praktické části tématu rakoviny prsu. Součástí programu je i nácvik správného samovyšetření prsu na silikonové maketě prsou. „Právě pravidelné samovyšetření prsou, rozpoznání varovných příznaků a včasná návštěva lékaře dokážou zachránit život,“ vysvětluje Olga Davidová s tím, že čím dřív se nemoc odhalí, tím větší šanci na uzdravení žena má. Děvčata si pod vedením zdravotní sestry vyzkoušela samovyšetřování a nahmatání nádorů v maketě prsou, vyplnila dotazníky o prevenci a byly jim zodpovězeny dotazy. V rámci prevence plánujeme rovněž přednášku orientovanou pro chlapce.

 

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 4. ÚNORA 2016 /  LIPOVSKÝ MASOPUST - 5. ÚNORA 2016

       

 

  PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ SBÍRCE – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2015

 

 

  PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ŠKOL V PROSTĚJOVĚ - DUBEN 2015

Ve dnech 10. - 11. 4. 2015 pořádala Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov soutěž pečovatelských a kuchařských dovedností, která byla tentokrát pojata jako přátelské setkání škol, kde žáci předváděli své znalosti a dovednosti. Za OU a PrŠ Lipová-lázně 458 se zúčastnily žákyně třetího ročníku oboru Pečovatelské práce - Miluše Malíková a Michaela Urbanová. Pedagogický doprovod zajišťovaly učitelky odborného výcviku Romana Adlová a Andrea Prokšenková. Pečovatelské znalosti a dovednosti žákyně předvedly při péči o imobilního klienta, dále pak bandážováním horních a dolních končetin. Následovalo šití a obšívání textilních materiálu, přišívání knoflíků a žehlení ložního prádla. Kuchařské dovednosti prověřila příprava různých pokrmů. Přátelské setkání bylo rozděleno na dva dny, které všichni účastníci příjemně prožili. Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům a našim děvčatům za reprezentaci naší školy.


 

 

  Zlatá vařečka 2015 - Syrově a zdravě

Dne 26.3.2015 proběhlo v Hlučíně 14. kolo putovní moravské soutěže Zlatá vařečka. Tato soutěž je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami oboru kuchař a stravovací a ubytovací služby. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 družstev ze speciálních škol z celé Severní a Střední Moravy, dorazili dokonce i hosté ze Slovenska. Soutěžní tým tvořili vždy dva žáci školy. Název, vzhled a chuť pokrmu měl vystihnout co nejlépe zadané téma - Syrově a zdravě. Za naši školu bojovali jako lvi žákyně 2.ročníku Kristýna Cirjaková a žák 1.ročníku Jiří Smyčka a obsadili krásné 3.místo. Bronzová medaile, hodnotné dárky, pohár a diplomy žáky velmi potěšily. Děkujeme za vzornou reprezentaci a rovněž za výbornou práci vyučujících, kteří se podíleli na přípravě.

 

  VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - říjen 2014

Termín a organizace voleb do školské rady - 20.10.2014 - podrobnosti ke stažení

Aktualizováno 22.10.2014: Zápis o volbě a výsledek voleb (zde).

 

  Pro školní rok 2014 / 2015 nabízíme žákům a dalším uchazečům o studium možnost vzdělávání od 1.9.2014 v těchto oborech:

ODBORNÉ UČILIŠTĚ
23-51-E/01 Strojírenské práce - strojně montážní práce
23-51-E/01 Strojírenské práce - zámečnické práce ve stavebnictví
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
36-67-E/01 Zednické práce - zhotovitel zateplovacích systémů
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
75-41-E/01 Pečovatelské služby
69-54-E/01 Provozní služby
65-51-E/02 Práce ve stravování
41-52-E/02 Zahradnická výroba

PRAKTICKÁ ŠKOLA
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Žáci vybraných oborů mohou dostávat finanční podporu v následujících částkách:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 5 000,- Kč

 

  PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ AKCI – DEN PROTI RAKOVINĚ

 

  LIPOVSKÝ ŠEJKR 2013

Dne 22. 5. 2013 proběhla na OU a PrŠ, Lipová- lázně 458, barmanská soutěž Lipovský šejkr 2013. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků barmanského kroužku z různých oborů. Jejich úkolem bylo namíchat 4 porce Fancy drinku, v časovém limitu 7 minut. Úkolu se zhostili všichni soutěžící výtečně. Jejich snažení bylo oceněno krásnými cenami. Na 1. místě se umístila Marie Kopecká (2.ročník obor stravovací a ubytovací služby) s nápojem Májová láska. Na 2. místě byl Václav Rattay (2.ročník obor truhlářké práce) s nápojem Cosmopolitan a 3.místo obsadil Vojtěch Kosňovský (1.ročník obor pečovatelské služby) a jeho nápoj Zázvorový vánek. Děkujeme sponzorům - SUN SKI SPORT, WOOX, kosmetika ORIFLAME LK Marta Káňová a dalším.

 

  ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ AKCI – DEN PROTI RAKOVINĚ

Ve středu 15.5.2013 se konala tradiční celorepubliková sbírka Den proti rakovině, ke které se připojili i žáci 3. ročníku oboru Pečovatelské služby naší školy. Prodávali jsme kvítky měsíčku lékařského a výtěžek z prodeje poputuje na lepší přístrojové vybavení, výzkum a léčbu lidí s tímto závažným onemocněním. Věříme, že jsme alespoň malým dílem přispěli dobré věci a děkujeme všem dárcům.

 

  SOUTĚŽ PEČOVATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Ve stejný den, tedy 10.4.2013, naše škola pořádala soutěž v pečovatelských dovednostech pro žáky oboru Pečovatelské služby. Soutěže se zúčastnila dvoučlenná družstva ze Zlína, Kelče, Prostějova, Hlučína, Třince a Lipové-lázní. Naši školu reprezentovaly žákyně 2.ročníku – Simona Duna a Klára Přikrylová. Žákyně soutěžily v disciplínách úprava lůžka, přišívání knoflíků, žehlení osobního prádla, první pomoci, testu z technologií a zdravovědy a úpravy slavnostní tabule se svatební tematikou. Naše děvčata soutěž vyhrála, druhé místo obsadilo družstvo ze Zlína a na pomyslném třetím stupínku se umístila škola z Hlučína. Klára Přikrylová pak ještě vyhrála soutěž jednotlivců o nejlépe a nejrychleji upravené lůžko. Všichni žáci si odnesli pěkné ceny a hlavně získanou zkušenost a snad i nová přátelství. Velký dík patří nejen našim žákyním, ale všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé soutěže.


 

  KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ

Dne 10.4.2013 se žákyně naší školy studující obor Stravovací a ubytovací služby zúčastnily soutěže Zlatá vařečka, která se tentokrát uskutečnila v Bruntále.Do soutěže se přihlásily žákyně 2.ročníku – Lucie Filipová a Lucie Rychlíková. Ty pak pod vedením svých učitelů OV připravily předkrm, kde dle zadání pořadatelů, byla hlavní surovinou vejce. Soutěže se zúčastnilo 18 soutěžících a naše děvčata obsadila 5. a 14. místo. Oběma gratulujeme a poděkování patří rovněž učitelům OV – p.Josefu Všetičkovi a p.Silvii Bukáčkové za přípravu žákyň.


 

  TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME !!!

Díky Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2012 obdržela naše škola v roce 2012 příspěvek na realizaci projektu Třídím, třídíš, třídíme !!!
Tento příspěvek byl použit na financování nákupu separačních nádob na odpad a na materiál k jejich výtvarnému ztvárnění.

Stručný popis projektu:
 Pojem ekologie se u většiny lidí spojuje právě s tříděním odpadu. Dobré teoretické znalosti již nejsou důsledně aplikovány v praxi.
 Příčinou může být malá angažovanost a nedostatečná přístupnost nádob na tříděný odpad.
 V rámci projektu "Třídím, třídíš, třídíme !!!" se snažíme některé tyto příčiny eliminovat.

Cíle projektu:
 - výtvarná soutěž – „Zmaluj si svůj konťas“ a Ekologický den pro školu
 - cestu k separačním nádobám zkrátit na co nejmenší míru (zajistit separační nádoby do každé učebny, dílny, pokoje)
 - zvýšit angažovanost žáků i zaměstnanců (aktivitu třídění přenést z uklizeček na žáky)

Přínos projektu:
 - podpoření afektivní složky cíle - výtvarné ztvárnění separačních nádob, zvýšení míry zvnitřnění potřeby třídit
 - aktivní spolupráce žáků a zaměstnanců školy na třídění odpadu
 - rozšíření obzorů v oblasti ekologie
 - zkrácení cesty k separační nádobě, zvýšení povědomí o třídění odpadů u žáků a zaměstnanců školy a zejména aktivní přístup každého k této problematice

Předpokládaný přínos pro Olomoucký kraj:
 - ekologický (chování v rámci zásad udržitelného rozvoje - snížení zatížení přírody odpady)
 - sociální (kvalitativní změny v myšlení a přístupu k okolnímu prostředí jednotlivců i skupin - celé školy)
 - ekonomický (přeměna odpadu v surovinu, snížení nákladů za odvoz směsného odpadu)

Ukázka části umělecky ztvárněných separačních nádob našich žáků:
                    

 

  Výroční zprávy o činnosti školy

Školní rok 2008/2009
Školní rok 2009/2010
Školní rok 2010/2011
Školní rok 2011/2012
Školní rok 2012/2013
Školní rok 2013/2014
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016

 

Aktualizováno 18. května 2017

  

 

© 2014 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Všechna práva vyhrazena.
Grafika a zpracování ProTech © 2014