VÝSLEDKY 1. a 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, konaného dne 23.4.2019 - stažení
Výsledky 2. kola přijímacího řízení, konaného dne 10.5.2019 - stažení

 

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2019/2020 proběhne dne 23.4.2019 od 8:00

Uchazeči o studium přijímací zkoušky nekonají, přijímací řízení probíhá formou pohovoru.
Po zkušenostech z předchozích let lze předpokládat, že kapacita školy umožní přijetí všech zájemců o studium.

Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou ke stažení zde.

 

  PEČOVATELSKÁ SOUTĚŽ V PROSTĚJOVĚ - DUBEN 2018

Ve dnech 13. a 14. dubna 2018 se žáci našeho OU a PrŠ, Lipová-lázně 458 zúčastnili tradičního přátelského setkání škol na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Prostějově. Soutěžili zástupci škol oboru Pečovatelské služby z Křelova, Lipové-lázní, Mohelnice, Olomouce a Prostějova. Soutěžící předváděli dovednosti a znalosti v mnoha disciplínách. Úvodem si vyzkoušeli první pomoc - resuscitaci, následoval obvaz palce ruky a kotníku, mytí imobilního klienta na lůžku, výroba dekorací z ponožek a nakonec žehlení tvarovaného prádla. Naši školu reprezentovaly žákyně prvního ročníku oboru Pečovatelské služby - Nikola Kroulová a Anna Ryšková. Pedagogický dozor zajistily učitelky odborného výcviku Romana Adlová a Andrea Prokšenková. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

 

  VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Termín a organizace voleb do školské rady - 1.12.2017 - podrobnosti ke stažení

 

  ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2017

Naše škola se jako každoročně zúčastnila sbírkového dne ve prospěch onkologicky nemocných pacientů, který letos připadl na 10.května. Letošní sbírka byla zaměřena na nádorová onemocnění hlavy a krku. Získané prostředky slouží ke zlepšení kvality života pacientů, na podporu onkologického výzkumu, vybavení onkologických pracovišť a na nádorovou prevenci.I když nám počasí moc nepřálo, děvčatům pečovatelského oboru se podařilo vybrat částku 5676,-Kč za prodej kytiček s modrou stužkou, za což jim patří velké poděkování. Ve stejný den proběhla ve škole přednáška na téma Prevence rakoviny, kterou nám přijely prezentovat MUDr.Křetínská a Bc.Davidová, z onkologického oddělení nemocnice v Šumperku. Žákyně byly seznámeny s rizikovými faktory vzniku tohoto onemocnění, důležitostí včasné léčby a zejména pak s prevencí, zaměřenou na rakovinu prsu. Rovněž měly možnost vyzkoušet si samovyšetření prsů na maketě.

 

  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KONANÉHO DNE 24. 4. 2017 A 15. 5. 2017

Ke stažení - 24.4.2017
Ke stažení - 15.5.2017

 

  SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY - ZÁŘÍ 2016

V pondělí 12.září 2016 se žákyně pečovatelského oboru naší školy zúčastnily 14.ročníku sbírky pro Světlušku. Výtěžek této sbírky je určen pro nevidomé nebo těžce zrakově postižené děti a dospělé. Světluška tak přispívá na speciální pomůcky, vodící psy, osobní asistenty, podporuje rozvoj talentu a tvořivosti u nevidomých. Za slunečného dne se nám podařilo prodat sbírkové předměty v hodnotě 4891,-Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli a našim děvčatům za ochotu a snahu přispět svou prací dobré věci.

 

  OU a PrŠ, Lipová-lázně 458 nabízí volné místo na pozici:

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů s aprobací tělesná výchova na zkrácený pracovní úvazek s nástupem od 1.11.2016
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka:
- vysokoškolské vzdělání pro střední školy – učitelství VVP – obor tělesná výchova
- speciální pedagogika
- morální bezúhonnost
- způsobilost k právním úkonům
- znalost českého jazyka

Případné žádosti zasílejte do 23.9. 2016 písemně nebo emailem včetně životopisu (obálku označte UČITEL TV) na adresu:
OU a PrŠ, Lipová-lázně 458
k rukám ředitele
Lipová-lázně 458
790 61 Lipová-lázně

 

  ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - září 2016

Termín a organizace opravných a náhradních zkoušek pro školní rok 2015/2016 - 9.9 - 21.9.2016 - podrobnosti ke stažení

 

  LIPOVSKÝ ŠEJKR 2016

Dne 26. 5. 2016 proběhl na naší škole 15. ročník koktejlové soutěže s názvem Lipovský šejkr. Soutěže se účastnilo 6 žáků školy. Úkolem každého soutěžícího bylo připravit v časovém limitu 4 porce Fancy drinku. Žákům přišli fandit jak spolužáci, tak i vychovatelé, učitelé a ostatní zaměstnanci školy. Na jejich výkony dohlížela technická komise a hotové nápoje hodnotila chuťová komise. Vládla výborná atmosféra. Všichni barmani se snažili přes svoji nervozitu vyhotovit výborné nápoje. Letošní vítězkou se stala Monika Šípková, žákyně 3. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby. Soutěžila s nápojem, jehož název byl ŠAMPÁŇO ITALIÁNO. Druhé místo obhájil stejně jako minule Petr Rychlík, žák oboru Strojně-montážní práce. Soutěžil s nápojem DUHOVÉ OMÁMENÍ. Na třetím místě skončila Marika Venglářová, žákyně oboru Stravovací a ubytovací služby s nápojem VÁŠNIVÉ LÉTO. Soutěžícím patří velká gratulace. Všichni byli odměněni diplomy a věcnými dary. Hlavním sponzorem byla naše škola, dále Marta Káňová s kosmetikou Oriflame a drobní sponzoři. Děkujeme také Anet Herbstové za hudební doprovod a pomoc při přípravě soutěže.

 

  ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ SBÍRCE – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2016

Dne 11. 5. 2016 se naši žáci oboru Pečovatelské služby připojili k celorepublikové sbírce Český den proti rakovině 2016 a prodejem kytiček vybrali částku 7.094,- Kč.
Děkujeme zúčastněným žákům za pečlivý přístup při dodržování pravidel této sbírky. Vybrané prostředky budou využity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině - nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podpora výzkumu a přístrojové vybavenosti onkologických pracovišť.

 

  PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ŠKOL V PROSTĚJOVĚ - DUBEN 2016

Ve dnech 8.4 - 9.4.2016 jsme se opět zúčastnili přátelského setkání škol na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole v Prostějově. Přítomni byli zástupci škol z Prostějova, Mohelnice, Olomouce a Křelova. Soutěžící v průběhu prvního dne předváděli své znalosti a dovednosti v různých disciplínách. Jako první disciplínu si naše žákyně vylosovaly první pomoc při zlomenině dolní končetiny a dále pokračovaly celkovou koupelí imobilního klienta, včetně mytí vlasů na lůžku, žehlení a skládání ložního prádla a vyšívání motivu křížkovým stehem dle předlohy. Druhý den soutěže prováděla družstva přípravu pokrmů z těstovin dle racionální výživy. Za naše učiliště se zúčastnily žákyně pečovatelského oboru prvního a druhého ročníku Růžena Zemanová a Kristýna Lösslová, pedagogický dozor zajišťovaly učitelky odborného výcviku Romana Adlová a Andrea Prokšenková. Tímto bychom chtěli poděkovat účastníkům za reprezentaci naší školy.

 

  ZLATÁ VAŘEČKA 2016 - KYSANÉ ZELÍ

Naše škola se každoročně účastní kuchařské soutěže Zlatá vařečka. Letošní ročník se konal již po patnácté a to počátkem dubna v Novém Jičíně. Tématem pro tento rok byly pokrmy zhotovené z kysaného zelí. Je pozoruhodné, kolik rozmanitých druhů jídel lze z této suroviny připravit. Degustační komise vybírala mezi téměř třicítkou soutěžících, kteří se prezentovali různými druhy salátů, zelných placiček, ale nechyběly ani zelné toasty, lívance a rolky. Reprezentanty naší školy byli Monika Šípková, která připravovala křupavé zelné placičky s jarním salátkem, za které obdržela zvláštní ocenění a Jiří Smyčka se zdravými jarními závitky. Gratulujeme oběma soutěžícím a poděkování patří učitelkám odborného výcviku, které je na tuto soutěž připravily.

 

  PŘEDNÁŠKA NA TÉMA RAKOVINY

Ve čtvrtek 10.března 2016 se v naší škole uskutečnila přednáška na téma rakoviny, které se zúčastnily žákyně všech oborů. Pozvání přijaly MUDr.Věra Krušínská a zdravotní sestra Olga Davidová z onkologické ambulance Nemocnice Šumperk. Dvě ženy, které pravidelně vyráží do škol s cílem zviditelnit téma rakoviny. Právě prevence a včasná diagnóza je totiž u rakoviny velmi podstatná. „Během našich přednášek se snažíme věnovat hlavně praktickým radám. Přestože se věnujeme zejména tématice rakoviny prsu, našich přednášek se mohou účastnit i muži. Prevence vzniku rakoviny se totiž týká nás všech,“ vysvětluje lékařka onkologické ambulance Nemocnice Šumperk MUDr. Věra Krušínská. V rámci přednášky se lékařka a sestra zaměřují zejména v praktické části tématu rakoviny prsu. Součástí programu je i nácvik správného samovyšetření prsu na silikonové maketě prsou. „Právě pravidelné samovyšetření prsou, rozpoznání varovných příznaků a včasná návštěva lékaře dokážou zachránit život,“ vysvětluje Olga Davidová s tím, že čím dřív se nemoc odhalí, tím větší šanci na uzdravení žena má. Děvčata si pod vedením zdravotní sestry vyzkoušela samovyšetřování a nahmatání nádorů v maketě prsou, vyplnila dotazníky o prevenci a byly jim zodpovězeny dotazy. V rámci prevence plánujeme rovněž přednášku orientovanou pro chlapce.

 

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 4. ÚNORA 2016 /  LIPOVSKÝ MASOPUST - 5. ÚNORA 2016

       

 

  PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ SBÍRCE – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2015

 

 

  PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ŠKOL V PROSTĚJOVĚ - DUBEN 2015

Ve dnech 10. - 11. 4. 2015 pořádala Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov soutěž pečovatelských a kuchařských dovedností, která byla tentokrát pojata jako přátelské setkání škol, kde žáci předváděli své znalosti a dovednosti. Za OU a PrŠ Lipová-lázně 458 se zúčastnily žákyně třetího ročníku oboru Pečovatelské práce - Miluše Malíková a Michaela Urbanová. Pedagogický doprovod zajišťovaly učitelky odborného výcviku Romana Adlová a Andrea Prokšenková. Pečovatelské znalosti a dovednosti žákyně předvedly při péči o imobilního klienta, dále pak bandážováním horních a dolních končetin. Následovalo šití a obšívání textilních materiálu, přišívání knoflíků a žehlení ložního prádla. Kuchařské dovednosti prověřila příprava různých pokrmů. Přátelské setkání bylo rozděleno na dva dny, které všichni účastníci příjemně prožili. Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům a našim děvčatům za reprezentaci naší školy.

 

  Zlatá vařečka 2015 - Syrově a zdravě

Dne 26.3.2015 proběhlo v Hlučíně 14. kolo putovní moravské soutěže Zlatá vařečka. Tato soutěž je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami oboru kuchař a stravovací a ubytovací služby. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 družstev ze speciálních škol z celé Severní a Střední Moravy, dorazili dokonce i hosté ze Slovenska. Soutěžní tým tvořili vždy dva žáci školy. Název, vzhled a chuť pokrmu měl vystihnout co nejlépe zadané téma - Syrově a zdravě. Za naši školu bojovali jako lvi žákyně 2.ročníku Kristýna Cirjaková a žák 1.ročníku Jiří Smyčka a obsadili krásné 3.místo. Bronzová medaile, hodnotné dárky, pohár a diplomy žáky velmi potěšily. Děkujeme za vzornou reprezentaci a rovněž za výbornou práci vyučujících, kteří se podíleli na přípravě.

 

  VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - říjen 2014

Termín a organizace voleb do školské rady - 20.10.2014 - podrobnosti ke stažení

Aktualizováno 22.10.2014: Zápis o volbě a výsledek voleb (zde).

 

  Pro školní rok 2014 / 2015 nabízíme žákům a dalším uchazečům o studium možnost vzdělávání od 1.9.2014 v těchto oborech:

ODBORNÉ UČILIŠTĚ
23-51-E/01 Strojírenské práce - strojně montážní práce
23-51-E/01 Strojírenské práce - zámečnické práce ve stavebnictví
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
36-67-E/01 Zednické práce - zhotovitel zateplovacích systémů
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
75-41-E/01 Pečovatelské služby
69-54-E/01 Provozní služby
65-51-E/02 Práce ve stravování
41-52-E/02 Zahradnická výroba

PRAKTICKÁ ŠKOLA
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Žáci vybraných oborů mohou dostávat finanční podporu v následujících částkách:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně a za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 5 000,- Kč

 

  PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ AKCI – DEN PROTI RAKOVINĚ

 

  LIPOVSKÝ ŠEJKR 2013

Dne 22. 5. 2013 proběhla na OU a PrŠ, Lipová- lázně 458, barmanská soutěž Lipovský šejkr 2013. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků barmanského kroužku z různých oborů. Jejich úkolem bylo namíchat 4 porce Fancy drinku, v časovém limitu 7 minut. Úkolu se zhostili všichni soutěžící výtečně. Jejich snažení bylo oceněno krásnými cenami. Na 1. místě se umístila Marie Kopecká (2.ročník obor stravovací a ubytovací služby) s nápojem Májová láska. Na 2. místě byl Václav Rattay (2.ročník obor truhlářké práce) s nápojem Cosmopolitan a 3.místo obsadil Vojtěch Kosňovský (1.ročník obor pečovatelské služby) a jeho nápoj Zázvorový vánek. Děkujeme sponzorům - SUN SKI SPORT, WOOX, kosmetika ORIFLAME LK Marta Káňová a dalším.

 

  ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA CELOREPUBLIKOVÉ AKCI – DEN PROTI RAKOVINĚ

Ve středu 15.5.2013 se konala tradiční celorepubliková sbírka Den proti rakovině, ke které se připojili i žáci 3. ročníku oboru Pečovatelské služby naší školy. Prodávali jsme kvítky měsíčku lékařského a výtěžek z prodeje poputuje na lepší přístrojové vybavení, výzkum a léčbu lidí s tímto závažným onemocněním. Věříme, že jsme alespoň malým dílem přispěli dobré věci a děkujeme všem dárcům.

 

  SOUTĚŽ PEČOVATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Ve stejný den, tedy 10.4.2013, naše škola pořádala soutěž v pečovatelských dovednostech pro žáky oboru Pečovatelské služby. Soutěže se zúčastnila dvoučlenná družstva ze Zlína, Kelče, Prostějova, Hlučína, Třince a Lipové-lázní. Naši školu reprezentovaly žákyně 2.ročníku – Simona Duna a Klára Přikrylová. Žákyně soutěžily v disciplínách úprava lůžka, přišívání knoflíků, žehlení osobního prádla, první pomoci, testu z technologií a zdravovědy a úpravy slavnostní tabule se svatební tematikou. Naše děvčata soutěž vyhrála, druhé místo obsadilo družstvo ze Zlína a na pomyslném třetím stupínku se umístila škola z Hlučína. Klára Přikrylová pak ještě vyhrála soutěž jednotlivců o nejlépe a nejrychleji upravené lůžko. Všichni žáci si odnesli pěkné ceny a hlavně získanou zkušenost a snad i nová přátelství. Velký dík patří nejen našim žákyním, ale všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé soutěže.

 

  KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ

Dne 10.4.2013 se žákyně naší školy studující obor Stravovací a ubytovací služby zúčastnily soutěže Zlatá vařečka, která se tentokrát uskutečnila v Bruntále.Do soutěže se přihlásily žákyně 2.ročníku – Lucie Filipová a Lucie Rychlíková. Ty pak pod vedením svých učitelů OV připravily předkrm, kde dle zadání pořadatelů, byla hlavní surovinou vejce. Soutěže se zúčastnilo 18 soutěžících a naše děvčata obsadila 5. a 14. místo. Oběma gratulujeme a poděkování patří rovněž učitelům OV – p.Josefu Všetičkovi a p.Silvii Bukáčkové za přípravu žákyň.

 

  TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME !!!

Díky Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2012 obdržela naše škola v roce 2012 příspěvek na realizaci projektu Třídím, třídíš, třídíme !!!
Tento příspěvek byl použit na financování nákupu separačních nádob na odpad a na materiál k jejich výtvarnému ztvárnění.

Stručný popis projektu:
 Pojem ekologie se u většiny lidí spojuje právě s tříděním odpadu. Dobré teoretické znalosti již nejsou důsledně aplikovány v praxi.
 Příčinou může být malá angažovanost a nedostatečná přístupnost nádob na tříděný odpad.
 V rámci projektu "Třídím, třídíš, třídíme !!!" se snažíme některé tyto příčiny eliminovat.

Cíle projektu:
 - výtvarná soutěž – „Zmaluj si svůj konťas“ a Ekologický den pro školu
 - cestu k separačním nádobám zkrátit na co nejmenší míru (zajistit separační nádoby do každé učebny, dílny, pokoje)
 - zvýšit angažovanost žáků i zaměstnanců (aktivitu třídění přenést z uklizeček na žáky)

Přínos projektu:
 - podpoření afektivní složky cíle - výtvarné ztvárnění separačních nádob, zvýšení míry zvnitřnění potřeby třídit
 - aktivní spolupráce žáků a zaměstnanců školy na třídění odpadu
 - rozšíření obzorů v oblasti ekologie
 - zkrácení cesty k separační nádobě, zvýšení povědomí o třídění odpadů u žáků a zaměstnanců školy a zejména aktivní přístup každého k této problematice

Předpokládaný přínos pro Olomoucký kraj:
 - ekologický (chování v rámci zásad udržitelného rozvoje - snížení zatížení přírody odpady)
 - sociální (kvalitativní změny v myšlení a přístupu k okolnímu prostředí jednotlivců i skupin - celé školy)
 - ekonomický (přeměna odpadu v surovinu, snížení nákladů za odvoz směsného odpadu)

Ukázka části umělecky ztvárněných separačních nádob našich žáků:
                    

 

  Výroční zprávy o činnosti školy

Školní rok 2008/2009
Školní rok 2009/2010
Školní rok 2010/2011
Školní rok 2011/2012
Školní rok 2012/2013
Školní rok 2013/2014
Školní rok 2014/2015
Školní rok 2015/2016
Školní rok 2016/2017
Školní rok 2017/2018

 

Aktualizováno 31. května 2019

  

 

© 2014 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Všechna práva vyhrazena.
Grafika a zpracování ProTech © 2014