Škola je vybavena odbornými učebnami a učebnou výpočetní techniky a informatiky. Výuka teoretických předmětů probíhá v moderních učebnách.
  Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici vybavená tělocvična a posilovna.
  Pro obor Stravovací a ubytovací služby jsou k dispozici mimo jiné tři moderně vybavené učebny, ve kterých si žáci mohou přímo vyzkoušet teoretické znalosti v praxi.
  
  
  K dispozici je žákům bezbariérová počítačová učebna vybavená dataprojektorem, tiskovým zařízením a profesionálním programovým vybavením (AutoCAD, Revit Architecture, Inventor, Illustrator CS4, MS Office, MS Vista), na kterém vyučují odborní lektoři. Toto vybavení je použito pro názornější a modernější výuku odborných předmětů.
  Samozřejmostí je také rychlé připojení všech počítačů k internetu.

  

 

 

 

© 2014 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Všechna práva vyhrazena.
Grafika a zpracování ProTech © 2014