Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti počítačové gramotnosti. Zavádění práce s počítačovými programy do výuky, a tím zlepšovat jejich dovednosti a zvyšování informovanosti o běžně dostupných technologiích (MS Vista, MS Office, CAD). Škola tímto přispěje k snadnější integraci žáků na pracovním trhu po absolvování školy.

Cílové skupiny:

 • studenti středně těžce mentálně postižení, s poruchami učení, chování a kombinací těchto vad. v denním studiu
 • lektoři a mistři odborného výcviku

Přínos projektu:

 • u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podpořit počítačovou gramotnost a informovanost zaváděním a modernizací vzdělávacích programů s využitím ICT
 • vytvoření týmu 5 odborných lektorů ( lektor pro výpočetní techniku a lektoři pro technické kreslení pro zednické, malířské, zámečnické a truhlářské práce), kteří budou proškoleni pro zvládnutí nových aplikací Vista, CAD.
 • asistent a odborní lektoři budou školeni v kurzech speciální pedagogiky za účelem překonávání bariér v oblasti ICT u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • úprava počítačové sítě, vytvoření nové učebny VT a posílení serveru školy
 • zvýšení poptávky po žácích s lepší orientací v oblasti ICT a vyšší uplatnění na trhu práce
 • růst sebedůvěry žáků ve své schopnosti
 • pocit sebepoznání a získání širších sociálních vazeb a dovedností

Realizace a rozpočet projektu:

 • 9.2. 2009 - 8.2. 2011
 • rozpočet 2 805 483,70 Kč

Fotodokumentace:

Dokumenty ke stažení:

Důležité odkazy:


Aktuálně:

 • Únor 2009:
  1. 9.2. 2009 podpis smlouvy a tím zahájení projektu
  2. Realizační tým.
  3. Výběr odborných lektorů.
  4. Plán jednotlivých školení pro lektory a asistenty.
  5. Smlouvy s lektory, projektovými manažery.
  6. Změny v projektu.
   
 • Březen 2009:
  1. Příprava smluv se školiteli lektorů asistentů.
  2. Výběr asistenta.
  3. Nová počítačová učebna.
  4. Propagace, publicita projektu.
  5. Stanovení rozpočtu na 1. etapu projektu.
  6. Příprava výběrového řízení na PC učebnu (vybavení).
   
 • Duben 2009:
  1. Vydání inzerce v Jesenickém týdeníku č. 16 - 21.4. 2009
  2. Školení lektorů - MS Office 2007
  3. Školení lektorů - Windows Vista
  4. Příprava výběrového řízení
  5. Propagace projektu
   
 • Květen 2009:
  1. Školení lektorů - AutoCAD
  2. Nástup nových asistentů
  3. Změna projektového manažera
   
 • Červen 2009:
  1. Školení lektorů - Adobe Illustrator
  2. Školení lektorů - Inventor
  3. Tvorba metodik
   
 • Červenec 2009:
  1. Proběhlo výběrové řízení na „Vybavení počítačové učebny“
  2. Školení asistentů – AutoCAD
  3. Tvorba metodik
  4. Propagace projektu (informační cedule před OU a PrŠ)
   
 • Srpen 2009:
  1. Firma Design Cis Šumperk s. r. o. dodala do PC učebny 14 PC sestav, monitory, plotter, tiskárnu, scanner, projektor a multifunkční přístroj
  2. Proběhla instalace hardwaru a aktivace SW OS MS VISTA a MS OFFICE
  3. Tvorba metodik
   
 • Září 2009:
  1. Školení asistentů a lektora – MS Office 2007
  2. Školení asistentů – Windows VISTA
  3. Tvorba metodik
  4. Propagace projektu
   
 • Říjen 2009:
  1. Porady metodické skupiny pro IVP (individuální vzdělávací plán)
   
 • Listopad 2009:
  1. Porady metodické skupiny pro IVP
  2. Propagace projektu při náborech žáků na základních školách
   
 • Prosinec 2009:
  1. Revize metodik
  2. Dokončovací práce na nové počítačové učebně
  3. Propagace projektu při náborech žáků na základních školách
   
 • Leden 2010:
  1. Zahájení výuky dle vypracovaných metodik
   
 • Únor 2010:
  1. Výuka dle metodických materiálů
  2. Propagace projektu
   
 • Březen 2010:
  1. Přerušení realizace projektu
   
 • Říjen 2010:
  1. Zahájena realizace projektu
  2. Výuka dle vypracovaných metodik
  3. Propagace projektu na burzách škol
   
 • Listopad 2010:
  1. Výuka dle vypracovaných metodik
  2. Propagace projektu na burzách škol
   
 • Prosinec 2010:
  1. Školení lektora – AutoCAD 2011
  2. Autodesk Academia Fórum 2010 – účast lektorů, asistentů a garanta IT na konferenci
  3. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
   
 • Leden 2011:
  1. Výuka dle vypracovaných metodik
   
 • Únor 2011:
  1. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
   
 • Březen 2011:
  1. Výuka dle vypracovaných metodik
   
 • Duben 2011:
  1. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
   
 • Květen 2011:
  1. Výuka dle vypracovaných metodik
  2. Příprava pedagogické konference
   
 • Červen 2011:
  1. Pedagogická konference
  2. Probíhající výuka dle vypracovaných metodik
   
 • Červenec 2011:
  1. Vyhodnocení Pedagogické konference, přínosy projektu, zpětná vazba
  2. Plán organizace období doby udržitelnosti projektu
  3. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy
   
 • Srpen 2011:
  1. Oficiální ukončení realizace projektu - 8. 8. 2011
   
 

© 2011 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Všechna práva vyhrazena.
Grafika a zpracování ProTech © 2011