"Spolu po Covidu"

30.09.2021
Třídenní pobyt pro žáky prvních a druhých ročníků.

Ve dnech 14.-16.9.2021 uspořádala naše škola pod záštitou MŠMT třídenní projekt s názvem „Spolu po Covidu“. Pobyt byl určen pro žáky prvních a druhých ročníků a uskutečnil se v Ekocentru Rychleby v Javorníku. Projekt byl zaměřen na znovunavázání sociálních vazeb žáků, budování jejich zdravých životních návyků a postojů, odolnost vůči negativním vlivům a prevenci rizikového chování.

Akce se zúčastnilo 30 žáků a veškeré náklady byly hrazeny z prostředků MŠMT.

Pobyt odstartoval v úterý ráno, kdy jsme v tělocvičně začali proškolením BOZP, hrami na seznámení a rozdělením žáků do dvou skupin. Po svačině jsme odjeli vlakem do Javorníku a pěšky jsme se přesunuli do Ekocentra, kde nás čekal oběd. Odpoledne se každá skupina zúčastnila aktivizačního programu s paní psycholožkou Mgr. Terezou Nátrovou a kurzu první pomoci s paní učitelkou Mgr. Martinou Žalčíkovou.

Ve středu se žáci zúčastnili Ekologického programu v Zelené učebně přímo v Ekocentru s lektorkou PhDr. Broniou Gill a také navštívili zámek Jánský Vrch v Javorníku.

Čas mezi výukovými programy jsme využili ke sportovním aktivitám. Večerní aktivity byly zaměřeny na posílení vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a pedagogy.

Páteční dopoledne jsme strávili se složkami PČR a HZS Jeseník, kteří žákům předvedli nejen techniku a vybavení, ale také je poučili o bezpečném chování, nechali žáky otestovat taktické vesty, pouta, brýle simulující alkoholové vidění. Někteří žáci i pedagogové vyzkoušeli testy na alkohol a jiné návykové látky. K naší radosti byly všechny provedené testy negativní.

Posledním bodem programu byla návštěva Jeskyní Na Pomezí. Po prohlídce jsme se pěšky odebrali ke škole a pobyt zde ukončili.

Závěrem můžeme konstatovat, že akce byla zdařilá. Počasí nám přálo, nálada byla pohodová, vznikla nová kamarádství a hlavně máme spoustu společných zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat.

Další fotografie
dscn6997.jpg
dscn7003.jpg
dscn7005.jpg
dscn7010.jpg
dscn7012.jpg
dscn7016.jpg
dscn7019.jpg
dscn7021.jpg
dscn7025.jpg
dscn7026.jpg
dscn7028.jpg
dscn7030.jpg
dscn7035.jpg
dscn7036.jpg
dscn7037.jpg
dscn7039.jpg
dscn7041.jpg
dscn7045.jpg
dscn7050.jpg
dscn7051.jpg
dscn7054.jpg
dscn7055.jpg
dscn7056.jpg
dscn7059.jpg
dscn7062.jpg
dscn7064.jpg
dscn7066.jpg
dscn7077.jpg
dscn7080.jpg
dscn7081.jpg
dscn7085.jpg
dscn7086.jpg
dscn7090.jpg
dscn7091.jpg
dscn7097.jpg
dscn7101.jpg
dscn7109.jpg
dscn7112.jpg
dscn7116.jpg
dscn7117.jpg
dscn7118.jpg
dscn7122.jpg
dscn7127.jpg
dscn7139.jpg
dscn7149.jpg
dscn7151.jpg
dscn7152.jpg
dscn7163.jpg
dscn7165.jpg
dscn7167.jpg
dscn7172.jpg
dscn7173.jpg
dscn7174.jpg
dscn7176.jpg
dscn7184.jpg
dscn7186.jpg
dscn7187.jpg
dscn7192.jpg
dscn7193.jpg
dscn7194.jpg
dscn7195.jpg
dscn7196.jpg
dscn7201.jpg
dscn7203.jpg