Naše škola

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL

A ODBORNÉ UČILIŠTĚ LIPOVÁ - LÁZNĚ

Naše škola je umístěna v klidném přírodním prostředí s bezbariérovým přístupem a dobrou dopravní dostupností - do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám.

Studium je denní a je určeno žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Pro přijetí ke studiu je potřebné vyjádření lékaře. Studium je vhodné i pro žáky zdravotně postižené. Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají možnost získat příspěvek na ubytování, stravné a dopravu. Škola vyplácí stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání.

Událo se
0%
Za studijním oborem do naší školy
Návštěva MŠ a ZŠ Supíkovice ve Střední škole řemesel a Odborném učilišti Lipová - lázně.
Michala Macečková vložila článek 23.03.2022