Naše škola

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

A PRAKTICKÁ ŠKOLA, LIPOVÁ - LÁZNĚ 458

Škola je umístěna v klidném přírodním prostředí s bezbariérovým přístupem a dobrou dopravní dostupností - do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám.

Studium je denní a je určeno žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Pro přijetí ke studiu je potřebné vyjádření lékaře. Studium je vhodné i pro žáky zdravotně postižené. Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají možnost získat příspěvek na ubytování, stravné a dopravu. Škola vyplácí stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání.

Událo se
0%
Mikulášské posezení
Stalo se pěknou tradicí, že adventní období vítá na naší škole Mikuláš se svojí družinou.
Dana Fedorová vložil článek 13.12.2019
Můžeme jít k závěrečným zkouškám
Příprava hlavního pokrmu s přílohou a salátem
V termínech 19. 11. 2019 a 10. 12. 2019 vykonali žáci III. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby tzv. zkoušku nanečisto z odborného výcviku.
Pavel Pařízek vložil článek 12.12.2019
Turnaj v přehazované
Dne 5.12.2019 se naši žáci zúčastnili turnaje v přehazované, který se uskutečnil v Mohelnici.
Michala Macečková vložila článek 09.12.2019