Slovo úvodem

Historie učiliště sahá až do roku 1947, kdy v obci Dolní Lipová vznikla učňovská škola. Dnešní škola tak navazuje na dlouholetou tradici učňovského školství v Dolní Lipové později Lipové-lázních. Komplex školy zahrnuje prostory pro teoretickou i praktickou výuku, celodenní stravování ve školní jídelně a ubytování na internátě. Škola umožňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a je zaměřena především na vzdělávání v řemeslných oborech. Poskytujeme střední odborné vzdělání s výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce a odborné vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Cílem všech pracovníků školy je vytvářet co nejlepší podmínky jak pro výchovu a vzdělávání žáků, tak pro rozvoj jejich zájmové činnosti.

PhDr. et Mgr. Libor Vrána
ředitel školy