zkouška funkcionality štítu
zkouška funkcionality štítu