Událo se v domově mládeže

Náš domov mládeže nám umožňuje nepřeberné množství volnočasových aktivit. Naší žáci ubytování na domově mládeže se podílejí větší mírou sami, na konání a organizování všech akcí. Je skvělé, že se to odráží na celkové atmosféře mezi ubytovanými žáky a pedagogy.

0%