PowerPoint

Podpůrný e-learning

Zadání úkolu:

V programu PowerPoint vytvoř doprovodnou prezentaci, kterou použiješ pro prezentování tvého mobilního telefonu. Bude obsahovat informace typu:

  • jaký telefon,
  • operační systém,
  • základní parametry (fotoaparát, kapacita baterie, typ a velikost dispeje, úložiště, a další možnosti telefeno),
  • k čemu ho používáš, co se ti na něm líbí a co naopak nelíbí (výhody a nevýhody);

V prezentaci dodržujte přehledné rozvržení jednotlivých informací a pravidlo 6x6.

Prezentace nemusí obsahovat žádné animace ani videa, ale součástí budou obrázky (použité z webových stránek) a v závěru bude seznam citací (odkazů na webové stránky výrobce apod., ze kterých byly čerpány informace a fotografie). Požadovaný časový prostor pro prezentaci je 5-7 minut na žáka. Je doporučeno si prezentaci před samotným prezentováním před třídou vyzkoušet samostatně a změřit si potřebný čas (přidat či ubrat informace tak, aby byl splněn požadavek času).

Soubor prezentace v .ppt (.pptx) odešlete na adresu ouvypocetka@seznam.cz nejpozději 24.5.2023. Prezentace budou probíhat ve výuce IT 25.5.2023 a 26.5.2023. Součástí hodnocení bude jak samotný soubor prezentace, tak i předvedení prezentace ostatním.