Obrázek bez názvu

PODPORUJEME ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...

Vedeme žáky ke správným a zdravým návykům. Nejen cvikem je zajištěno dobré prospívání mládeže... nutný je i dostatek vhodných relaxačních činností. Na internátě mohou žáci, kromě skvěle vybavené posilovny, využívat velkou řadu dalších možností volnočasových aktivit.