14 záznamů
Obrázek bez názvu

PŘEDÁVÁNÍ ROČNÍKOVÝCH VYSVĚDČENÍ

V pátek 26.6.2020 v 8:00 budou žákům předána ročníková vysvědčení. V pondělí 29.6. a v úterý 30.6.2020 udělil ředitel školy žákům volno.

Obrázek bez názvu

INFORMACE PRO ŽÁKY ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ

Od 11.5.2020 škola umožňuje konzultace žákům závěrečných ročníků při dodržení stanovených pravidel.

Obrázek bez názvu

Organizace závěrečných zkoušek 2019/2020

Harmonogram závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020.

Obrázek bez názvu

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Bližší informace k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Obrázek bez názvu

3D TISKEM PROTI COVID-19

Zapojili jsme se do výzvy a skupiny na podporu boje proti šíření nákazy COVID-19.

Obrázek bez názvu

PŘIPRAVUJEME PRO ŽIVOT

Zaměřujeme se na vzdělávání a profesní přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají dovršené základní vzdělání či základy vzdělání.

Obrázek bez názvu

VYPLÁCÍME STIPENDIA A PRODUKTIVNÍ PRÁCE

Při studiu vybraných oborů vzdělání mohou žáci získat finanční podporu v rámci stipendijních programů i při pracích na zakázkách školy v rámci odborného výcviku.

Obrázek bez názvu

JSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA

Budovy školy prošly rozsáhlou rekonstrukcí a revitalizací, díky kterým jsou dnes bezbariérové, zateplené a dobře odvětrané vzduchotechnikou. Dostupnost pro všechny žáky, rodiče i další návštěvníky školy je zajištěna ve všech ohledech.

Obrázek bez názvu

PODPORUJEME SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY

Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytujeme různé formy nadačních příspěvků a náhrad dopravy, stravy, ubytování na internátě i dalších výdajů spojených se studiem.

Obrázek bez názvu

ROZVÍJÍME ICT GRAMOTNOST ŽÁKŮ

Ve výuce využíváme i moderních přístupů a technologií, které jsou v této době preferované. Na dvou nadstandardně vybavených učebnách IT vyučujeme kromě ICT gramotnosti i některé odborné předměty.

Obrázek bez názvu

VYUŽÍVÁME 3D TECHNOLOGIE

Pro lepší názornost a další podporu vnímání odborných detailů žáků technických / řemeslnických oborů vzdělání využíváme 3D modelování a následného 3D tisku. S 3D tiskem máme bohaté zkušenosti již od roku 2010, kdy jsme pořídili první 3D tiskárnu.

Obrázek bez názvu

PODPORUJEME ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...

Vedeme žáky ke správným a zdravým návykům. Nejen cvikem je zajištěno dobré prospívání mládeže... nutný je i dostatek vhodných relaxačních činností. Na internátě mohou žáci, kromě skvěle vybavené posilovny, využívat velkou řadu dalších možností volnočasových aktivit.

Obrázek bez názvu

...A  DOBRÉ VÝŽIVNÉ JÍDLO JE ZÁKLADEM!

V luxusní jídelně chutná každému, zejména pokud vaří naši skvělí žáci pod vedením svých učitelů odborného výcviku oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby.

Obrázek bez názvu

sdf

 14 záznamů