10 záznamů
Obrázek bez názvu

PŘIPRAVUJEME PRO ŽIVOT

Zaměřujeme se na vzdělávání a profesní přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají dovršené základní vzdělání či základy vzdělání.

Obrázek bez názvu

VYPLÁCÍME STIPENDIA A PRODUKTIVNÍ PRÁCE

Při studiu vybraných oborů vzdělání mohou žáci získat finanční podporu v rámci stipendijních programů i při pracích na zakázkách školy v rámci odborného výcviku.

Obrázek bez názvu

JSME BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA

Budovy školy prošly rozsáhlou rekonstrukcí a revitalizací, díky kterým jsou dnes bezbariérové, zateplené a dobře odvětrané vzduchotechnikou. Dostupnost pro všechny žáky, rodiče i další návštěvníky školy je zajištěna ve všech ohledech.

Obrázek bez názvu

PODPORUJEME SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ ŽÁKY

Žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytujeme různé formy nadačních příspěvků a náhrad dopravy, stravy, ubytování na internátě i dalších výdajů spojených se studiem.

Obrázek bez názvu

ROZVÍJÍME ICT GRAMOTNOST ŽÁKŮ

Ve výuce využíváme i moderních přístupů a technologií, které jsou v této době preferované. Na dvou nadstandardně vybavených učebnách IT vyučujeme kromě ICT gramotnosti i některé odborné předměty.

Obrázek bez názvu

VYUŽÍVÁME 3D TECHNOLOGIE

Pro lepší názornost a další podporu vnímání odborných detailů žáků technických / řemeslnických oborů vzdělání využíváme 3D modelování a následného 3D tisku. S 3D tiskem máme bohaté zkušenosti již od roku 2010, kdy jsme pořídili první 3D tiskárnu.

Obrázek bez názvu

PODPORUJEME ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...

Vedeme žáky ke správným a zdravým návykům. Nejen cvikem je zajištěno dobré prospívání mládeže... nutný je i dostatek vhodných relaxačních činností. Na internátě mohou žáci, kromě skvěle vybavené posilovny, využívat velkou řadu dalších možností volnočasových aktivit.

Obrázek bez názvu

...A  DOBRÉ VÝŽIVNÉ JÍDLO JE ZÁKLADEM!

V luxusní jídelně chutná každému, zejména pokud vaří naši skvělí žáci pod vedením svých učitelů odborného výcviku oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby.

Obrázek bez názvu

3D TISKEM PROTI COVID-19

Zapojili jsme se do výzvy a skupiny na podporu boje proti šíření nákazy COVID-19.

Obrázek bez názvu

DIGISTART

Zapojili jsme se do programu Digistart, který poskytuje možnosti rozšíření digitální gramotnosti a je zakončen získáním certifikátu.

 10 záznamů