Stipendia - podpora polytechnického vzdělávání a řemesel

Rada Olomouckého kraje dne 17. 9. 2009 usnesením č. UR/22/28/2009 a dále dne 25. 7. 2013 usnesením UR/18/37/2013 schválila zavedení pravidel pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje. Jejich cílem je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce. Ve školním roce 2019/2020 je finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) určen žákům všech ročníků vybraných oborů s výjimkou níže uvedených oborů.  
 
U podporovaného oboru Krejčí (31-58-H/01) budou ve školním roce 2019/2020 podporovaní pouze žáci 1. a 2. ročníků. U nově podporovaných oborů Zahradník (41-52-H/01) a Instalatér (36-52-H/01) budou ve školním roce 2019/2020 podporovaní pouze žáci 1. ročníků.
 
Přidělení stipendia příspěvkové organizaci: Stipendia budou žákům ve školním roce 2019/2020 vyplácena vždy za dva předešlé měsíce. V období vyplácení stipendia za měsíc leden a únor je potřeba, aby škola dbala na splnění podmínek týkajících se pololetí uvedených v Pravidlech pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji (dále jen Pravidla).
 

Ve školním roce 2019/2020 je finanční příspěvek ve formě stipendia určen žákům níže uvedených oborů.

Seznam podporovaných učňovských oborů vzdělání Olomouckého kraje pro školní rok 2019/20

Žáci všech ročníků:

  • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
  • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
  • 23-51-E/01 Strojírenské práce
  • 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
  • 36-67-E/01 Zednické práce

Výše stipendia žákům vybraných oborů vzdělání je stanovena na:

1. ročník: 300,-- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1500,-- Kč
2. ročník: 400,-- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2500,-- Kč
3. ročník: 500,-- Kč za každý měsíc/žáka (pouze za 1. pololetí)
Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.
Podmínky pro obdržení stipendia jsou stanoveny v pravidlech pro poskytování zde. Aktualizovaný seznam podporovaných oborů vzdělání je uveden v přehledu podporovaných oborů.

Vyplácení stipendií v následujícím školním roce je poskytováno i žákům oboru vzdělání Tesař (36-34-H/01).

Ke stažení
Pravidla poskytování stipendií (2019/20)
Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 368 Kb