Stipendia - podpora polytechnického vzdělávání a řemesel

Žákům vybraných oborů středních škol ukončených výučním listem je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Hlavním cílem je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce.
Výše stipendia žákům vybraných oborů vzdělání je stanovena na:

  • 1. ročník: 300 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč
  • 2. ročník: 400 Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč
  • 3. ročník: 500 Kč za každý měsíc/žáka (pouze za 1. pololetí)

Více informací je k dispozici v Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem.

Pro většinu oborů vzdělání počínaje školním rokem 2021/2022 bylo také zavedeno tzv. "Jesenické stipendium" - více informací v Pravidla - JESENICKÉ STIPENDIUM.

Více informací lze nalézt přímo na stránkách Olomouckého kraje zde.

Ke stažení
Pravidla poskytování stipendií (2023/24)
Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 143 Kb
Jesenické stipendium (2023/24)
Pravidla pro vyplácení finančního příspěvku ve formě stipendií určených žákům středních škol na Jesenicku v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 131 Kb