Informační technologie

V současné době patří ICT mezi nejvíce zmiňované oblasti vzdělávání zejm. díky adaptaci společnosti na moderní trendy a technologie ve výrobě i plánování výrobních procesů. Stále výrazněji se klade důraz i na základní informační gramotnost, bez které již nelze v dnešním světě uspokojivě žít. Díky příchodu informačně-technologické revoluce a digitalizaci průmyslové výroby (v podobě Průmyslu 4.0) je nezbytné připravovat žáky na čím dál vyšší podíl technologických prvků v moderní výrobě a omezení lidského vlivu na tyto procesy.

Rozvoj IT & ICT na naší škole se datuje ke konci 90tých let 20. století, kdy byl nastartován projekt INDOŠ (Internet do škol). V té době byl zařazen do výuky tehdy ještě nepovinný předmět Výpočetní technika (VT). Od roku 2011, kdy vešly v platnost školní vzdělávací programy (ŠVP), stal se předmět povinný a změnil název na Informační technologie (IT).

Jelikož jsme se na kurikulární reformu připravovali tvorbou ŠVP již od roku 2008, byl dostatek prostoru využít zapojení do projektu Zpřístupnění ICT a CAD systémů i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2009 a jeho následujících výstupů, o něž jsme doplnili výukový obsah předmětu IT směrem blíže k daným specifikám jednotlivých oborů vzdělání.

Z těchto důvodů jsme zařadili do výuky ICT i prostředky, které jsou zaměřeny na využití konstrukčních SW v praxi, např. Autodesk AutoCAD, Inventor, Architecture, Adobe Illustrator a další software. Kromě zmíněného SW jsme vybavili celkem 2 nově koncipované bezbariérové učebny moderními hardwarovými prostředky, jako jsou 3D tiskárny, 3D skenery a CNC frézky. Tato zařízení používají žáci jak k dosažení lepší názornosti standardní výuky ICT i odborných předmětů, tak v rámci volnočasových aktivit a kroužků.

Tato zařízení a SW neustále inovujeme a dovybavujeme i učebny (dílny) OV, kam postupně také nasazujeme moderní stroje tohoto zaměření.

Jsme jedna z mála škol v kraji, která se zabývá 3D technologiemi (jakými jsou reverse engineering, rapid prototyping a 3D tisk) již od roku 2010.

Mgr. Petr Prokšenka
ICT metodik a učitel

Fotografie
Učebna P2
Učebna P2
Učebna P2 CAD
Učebna P1
Další odkazy
3D tiskem proti COVID-19

3D tiskem proti COVID-19

25.03.2020  jsme se připojili k výzvě pro zapojení 3D tisku do boje s COVID-19. Tato výzva představuje převážně vytvoření a dovybavení pomůckami potřebnými pro zdravotníky, záchranáře atd. (prozatím alespoň nějakými ochrannými prostředky) za použití metod 3D tisku. Začali jsme s přípravou a tiskem pracovních pomůcek pro naše šikovné švadlenky, které šijí tex ... (více)