Naše škola

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

A PRAKTICKÁ ŠKOLA, LIPOVÁ - LÁZNĚ 458

Naše škola je umístěna v klidném přírodním prostředí s bezbariérovým přístupem a dobrou dopravní dostupností - do 5ti minut chůze na vlakové nádraží i k autobusovým zastávkám.

Studium je denní a je určeno žákům, kteří splnili povinnou školní docházku. Pro přijetí ke studiu je potřebné vyjádření lékaře. Studium je vhodné i pro žáky zdravotně postižené. Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají možnost získat příspěvek na ubytování, stravné a dopravu. Škola vyplácí stipendia pro podporu technických a řemeslných oborů vzdělání.

Událo se
0%
Souborná zkouška
Stejně jako v prosinci třetí ročník, tak i nyní druhý ročník odborného učiliště, oboru Stravovací a ubytovací služby vykonal dne 15. 1. 2020 soubornou zkoušku z odborného výcviku.
Pavel Pařízek vložil článek 27.01.2020
Projektový den – VÁNOCE
Před nástupem na vánoční prázdniny připravují pedagogové pro všechny žáky školy zábavný a naučný projektový den.
Dana Fedorová vložil článek 14.01.2020
Výtěžek z vánoční výstavy
Naše škola se rozhodla podpořit dobročinnou akci v době adventní. Darovala spolku METODĚJ část výtěžku z dobrovolného vstupného z vánoční výstavy.
Dana Fedorová vložil článek 14.01.2020
Mikulášské posezení
Stalo se pěknou tradicí, že adventní období vítá na naší škole Mikuláš se svojí družinou.
Dana Fedorová vložil článek 13.12.2019
Můžeme jít k závěrečným zkouškám
Příprava hlavního pokrmu s přílohou a salátem.
V termínech 19. 11. 2019 a 10. 12. 2019 vykonali žáci III. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby tzv. zkoušku nanečisto z odborného výcviku.
Pavel Pařízek vložil článek 12.12.2019