Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně

 • Provádí metodickou a informační činnost pro učitele, žáky a jejich rodiče.
 • Spolupracuje s PPP, SPC.
 • Spolupracuje s ÚP, OSPOD, PČR, firmami.
 • Podílí se na řešení problémů ve škole.
 • Organizuje individuální porady a konzultace pro žáky a rodiče.

Za výchovným poradcem byste měli zajít, když…

 • Máte problémy se zvládáním učiva.
 • Máte pocit, že pracujete v časovém stresu, z něhož vyplývají vaše neúspěchy ve škole.
 • Necítíte se dobře ve své třídě, máte obavy ze šikany.
 • Vaše rodinné zázemí vám neposkytuje podmínky pro přípravu do školy.
 • Plýtváte svým volným časem, vaši přátelé vás odrazují od docházky do školy a učení, propadáte závislostem (alkohol, drogy, automaty, hry….).
 • Nemáte vůbec žádnou motivaci studovat tuto školu, chcete si zvolit jiný učební obor.
 • Hledáte další uplatnění po absolvování naší školy.

Legislativa

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Mgr. Pavla Tovaryšová
telefon: +420 584 459 339, +420 608 404 866
konzultační hodiny: úterý 7:30 – 8:30 (nebo kdykoliv po domluvě)
konzultační místo: budova A, dveře č. 650

e-mail: tovarysova@oulipova.cz

Další odkazy
Informace Úřadu práce Jeseník

Informace Úřadu práce Jeseník

V tomto školním roce neproběhla z důvodu nouzového stavu přednáška ÚP pro absolventy. Níže na stránce (v sekci Ke stažení) naleznete praktické informace Úřadu práce v Jeseníku, např. o platbách sociálního a zdravotního pojištění, jak psát motivační dopis, životopis, kde hledat práci apod. Užitečné informace kontakt: https://www.uradprace.cz/web/cz/jeseni ... (více)

Projekt Status studenta

Projekt Status studenta

Představujeme nový projekt Status studenta zaměřující se na volbu povolání. Volba povolání je důležitým životním milníkem pro studenty základních, středních i vysokých škol. Projekt Status studenta se jim snaží tuto volbu co nejvíce usnadnit a umožnit jim učinit promyšlené rozhodnutí. V rámci našeho webu srozumitelně představujeme jednotlivé dostupné profese na ... (více)

Národní výzkum mediální gramotnosti žáků ZŠ a SŠ 2022

Národní výzkum mediální gramotnosti žáků ZŠ a SŠ 2022

Rádi bychom pozvali vybrané třídy z Vaší školy do celorepublikového výzkumu mediální gramotnosti žáků základních a středních škol. Připravili jsme elektronickou verzi dotazníku a moc bych Vás chtěl poprosit o spolupráci. V ideálním případě  studenti dotazník vyplní v hodině, kde mají přístup k počítačům. Pokud to není možné, prosím o předání odkazu studentům daných tříd s pros ... (více)