Obory vzdělání

Další odkazy

Střední odborné učiliště (dobíhající)

Počínaje školním rokem 2023/2024 již neotvíráme 1. ročníky oborů vzdělání kategorie H, aktuálně dobíhá druhý a třetí ročník těchto oborů. Od začátku školního roku 2020/2021 jsme pro žáky otevřeli nové obory kategorie H (Střední odborné učiliště). Jedná se o tříleté obory vzdělání. Pro přijetí na kterýkoliv z oborů vzdělání z této kategorie není potřeba doporučení PPP/SPC.   Kameník (3 ... (více)

Odborné učiliště

Odborné učiliště nabízí tříleté a dvouleté obory vzdělání, jejichž absolventi získají střední vzdělání s výučním listem. Studium na odborném učilišti je určené zejména pro žáky s lehkým mentálním postižením. Absolventi odborného učiliště jsou připraveni pro výkon povolání odpovídajících příslušnému učebnímu oboru.

Praktická škola

Praktická škola je střední školou pro žáky s různým druhem postižení (mentální postižení, kombinované postižení, autismus…). Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti. Praktická škola nabízí jednoleté a dvouleté obory vzdělá ... (více)