Provozní služby (69-54-E/01)

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Dvouletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Obor se zaměřuje na práci, kdy se žáci učí prakticky provádět úklidy v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, v sociálních a zdravotnických zařízeních. Žáci se učí správné technologické postupy úklidů a dodržování BOZP. Připravují jednoduché pokrmy a nápoje. Šijí a opravují prádlo a bytové doplňky ručním i strojovým šitím. Učí se provozu na prádelnách, kde se seznamují s přebíráním a expedicí zakázky. Perou a žehlí prádlo v automatických pračkách. Obsluhují žehlící stroje (mandl, lis) a sušičku na prádlo.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní při úklidu v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Také se uplatní v pomocných pracích při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků a při praní a žehlení prádla.

 • Prakticky využívá poznatků o surovinách.
 • Zná výživovou hodnotu surovin, jejich uskladnění a předběžnou úpravu.
 • Řídí se technologickými postupy při zhotovování výrobků.
 • Připravuje pokrmy studené kuchyně, teplé kuchyně, nápoje.
 • Zhotovuje jednoduché pokrmy a dietní pokrmy.
 • Normuje pokrmy a orientuje se v tiskopisech pro příjem a výdej surovin.
 • Pokrmy správně uchovává a připravuje pokrmy k expedici.
 • Obsluhuje prací a žehlící zařízení.
 • Přijímá a expeduje prádlo.
 • Vyžehlí prádlo strojově i ručně.
 • Opravuje prádlo strojově a ručně.
 • Zhotoví jednoduché bytové doplňky.
 • Vykonává pomocné práce při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
 • Řídí se hygienickými předpisy jednotlivých pracovišť, dodržuje bezpečnostní předpisy v jednotlivých úsecích.
Fotografie
dsc03283.jpg
dsc03289.jpg
dsc03298.jpg
dsc03302.jpg
dsc03313.jpg
dsc03316.jpg
dsc03319.jpg
dsc03325.jpg
dsc03332.jpg
dsc03345.jpg
dsc03354.jpg
dsc03375.jpg
dsc03426.jpg
dsc03429.jpg
dsc03434.jpg
dsc03443.jpg
dsc03448.jpg
Ke stažení