Aktuálně probíhající projekty

Další odkazy

Tranzitní program na OU a PrŠ, Lipová - lázně 458

Název projektu: Tranzitní program na OU a PrŠ Lipová-lázně Číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016803 Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Číslo výzvy: 02_19_077 Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Doba realizace: 1.7.2020 - 31.12.2022 Anotace projektu: Projekt je zaměřen na ... (více)