Aktuálně probíhající projekty

Další odkazy

Tranzitní program na OU a PrŠ, Lipová - lázně 458

Název projektu: Tranzitní program na OU a PrŠ Lipová-lázně (od 1.3.2021 změna názvu na Tranzitní program na SŠŘ a OU Lipová-lázně) Číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016803 Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Číslo výzvy: 02_19_077 Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Dob ... (více)