Aktuálně probíhající projekty

Projekty, které aktuálně na naší škole probíhají.

Další odkazy
Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1. V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školníhofondu mobilních digitálních zařízení pro znev ... (více)