Praktická škola

Praktická škola je střední školou pro žáky s různým druhem postižení (mentální postižení, kombinované postižení, autismus…). Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti. Praktická škola nabízí jednoleté a dvouleté obory vzdělání, jejichž absolventi získají střední vzdělání (bez výučního listu a maturity).

Další odkazy
Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)

Obor Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) je primárně určen pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a žáky s autismem. Výuka  je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovník ... (více)

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02)

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02)

Obor Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) je určen pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení (případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením), kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracov ... (více)