Práce ve stravování (65-51-E/02)

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Dvouletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.

Uplatnění absolventa

Absolvent ŠVP se uplatní pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby, expedice pokrmů a při pomocných činnostech souvisejících s obsluhou hostů. Absolvent samostatně připravuje jednoduché pokrmy české kuchyně, zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky, teplé nápoje, umí pokrmy správně uchovávat a esteticky upravuje pokrm k expedici. Absolvent provádí pomocné práce při přípravě inventáře pro obsluhu hostů.
Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance.

 • Prakticky využívá poznatků o surovinách.
 • Zná výživovou hodnotu surovin, jejich uskladnění a předběžnou úpravu.
 • Využívá strojní zařízení k přípravě výrobků.
 • Řídí se technologickými postupy při zhotovování výrobků.
 • Orientuje se v technologických postupech přípravy výrobků.
 • Připravuje pokrmy studené kuchyně, teplé kuchyně, nápoje.
 • Zhotovuje jednoduché moučníky.
 • Normuje pokrmy a orientuje se v tiskopisech pro příjem a výdej surovin.
 • Připravuje pracoviště na provoz.
 • Řídí se hygienickými předpisy při údržbě pracoviště.
 • Dodržuje bezpečnostní předpisy.
 • Pokrmy správně uchovává a připravuje pokrmy k expedici.
 • Vykonává pomocné práce při obsluze hosta.
Ke stažení