Zámečnické práce ve stavebnictví

Obor vzdělání Strojírenské práce (23-51-E/01)

Školní vzdělávací program Zámečnické práce ve stavebnictví

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor vzdělání vhodný pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Žáci se učí prakticky pracovat s kovovými i nekovovými materiály. Naučí se orientovat v technické dokumentaci, aby mohli tyto znalosti využít při výrobě jednoduchých zámečnických výrobků ručním i strojním obrábění kovů (řezání, pilování, stříhání, vrtání, soustružení, frézování apod.). Obor je zaměřen na zámečnické práce ve stavebnictví. Žáci se naučí vyrábět, montovat a osazovat různé ocelové konstrukce - např. mříže, branky, zábradlí, rohože, žebříky, schodiště, vrata, dveře, oplocení a jiné. Výuka je rozšířena o základy klempířských prací a instalatérských prací. Žáci mají možnost získat svářečský průkaz.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní v dělnických profesích v běžných zámečnických dílnách nebo jako montéři ocelových konstrukcí ve stavebnictví.

 • Prakticky využívá poznatků o kovových i nekovových materiálech.
 • Zná vlastnosti a praktické použití těchto materiálů.
 • Využívá základní strojní zařízení a výbavu běžné zámečnické dílny při zpracování kovových materiálů.
 • Dokáže vyrábět, montovat a osazovat jednoduché a středně složité zámečnické stavební prvky podle technické dokumentace.
 • Řídí se technologickými postupy při výrobě, montáži a úpravě ocelových stavebních konstrukcí.
 • Orientuje se v technologických postupech při výrobě stavebních dílů a výrobků.
 • Orientuje se v technické dokumentaci a dokáže číst jednoduché výrobní a montážní výkresy, používat technické normy a tabulky.
 • Dokáže volit a používat upínací nářadí, nástroje, měřidla přípravky a zařízení, hospodárně je využívat a ošetřovat.
 • Ovládá základní numerické operace týkající se měření.
 • Po zaučení vykonává jednoduché montážní práce ve strojírenské výrobě.
 • Pracuje se zařízením pro ruční svařování elektrickým obloukem a se zařízením pro svařování plamenem a řezání kyslíkem.
 • Dokáže podle pokynů organizovat svoji práci.
 • Řídí se hygienickými předpisy při údržbě pracoviště.
 • Dodržuje bezpečnostní předpisy.
 • Vhodně uskladňuje materiály, součásti a výrobky a ekologicky nakládá s veškerým odpadem.
Fotografie
dsc02974.jpg
dsc02975.jpg
dsc02977.jpg
dsc02979.jpg
dsc02983.jpg
dsc02986.jpg
dsc02988.jpg
dsc02990.jpg
dsc_0284.jpg
dscpdc_0001_burst20190206114109950_cover.jpg
dsc_0285.jpg
dscpdc_0001_burst20190206114109950_cover.jpg
Ke stažení