Ukončené projekty

Projekty, které proběhly v minulých letech a již jsou ukončeny.

Další odkazy

Tranzitní program na OU a PrŠ, Lipová - lázně 458

Název projektu: Tranzitní program na OU a PrŠ Lipová-lázně (od 1.3.2021 změna názvu na Tranzitní program na SŠŘ a OU Lipová-lázně) Číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016803 Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Číslo výzvy: 02_19_077 Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Dob ... (více)

Spolu po COVIDu

Č. j.: MSMT-13998/2021-5 Doba realizace: od 1. 9. do 31. 12. 2021 Cílem výzvy je rozvoj kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků středních odborných škol a odborná podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-202 ... (více)

Gramotnosti CRPR o.p.s. (2017-2019)

Předmětem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, podpora funkčních gramotností a rozšíření volnočasových aktivit žáků v oborech středního vzdělávání bez maturitní zkoušky prostřednictvím čtyř klíčových aktivit projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 8 ... (více)

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro oblast strojírenství v Olomouckém kraji (2014-2015)

Název projektu: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro oblast strojírenství v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová – lázně 458 Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/05.0013 Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ... (více)

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji (2013-2015)

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání Oblas ... (více)

Inovace výuky prostřednictvím ICT (2012-2014)

Příjemce projektu: OU a PrŠ Lipová - lázně Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1048 Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Doba realizace: 21. 8. 201 ... (více)

PROMOST (2012-2013)

Projekt motivace ke studiu Projekt OP VK, reg. číslo CZ.1.07/1.2.27/01.0031 Doba realizace: 1. 3. 2012 – 30. 9. 2013 Cílem projektu je zlepšení vztahu a přístupu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání a vzdělání v obecné rovině, tedy nejen se zaměřením na získávání školních vědomostí a poznatků ale také směřující k rozvoji klí ... (více)

Zpřístupnění ICT a CAD systémů (2009-2011)

Zpřístupnění ICT a CAD systémů i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0022 Doba realizace: 9. 2. 2009 – 31. 3. 2010, 1. 10. 2010 – 8. 8. 2011 Doba udržitelnosti: po dobu 5 let od ukončení projektu Rozpočet projektu: 2 805 483,70 Kč Projekt si klade za cíl podpořit u žáků se speciálními vzděláva ... (více)

PROPOS (2007-2009)

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu středoškolského studia pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Cílové skupiny: studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí studující dálkově žáci v denním studiu jejich učitelé Přínos projektu: navržení a pilotní ov ... (více)