Praktická škola jednoletá (se zaměřením péče o zeleň)

Obor vzdělání Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)

Druh studia: střední vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce

Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

V rámci odborných činností žáci získávají znalosti a dovednosti v oblasti jednoduchých zahradních prací ve všech ročních obdobích, starají se o trávníky a květinové záhony, o hrnkové květiny v budově školy, pracují se zahradnickým nářadím, provádějí jeho údržbu. Zhotovují drobné dekorace z přírodního materiálu k různým příležitostem. Dále jsou připravováni pro praktický život v oblasti práce v domácnosti.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

Ke stažení