Pro oznamovatele

Jak podat oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů?

  • Oznámení se má týkat trestných činů a přestupků se sazbou pokuty alespoň 100 tis. Kč
  • Oznamující osoba musí předpokládat, že oznamované skutečnosti jsou pravdivé.
  • Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.
  • Oznamovatel by měl být promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout.
  • Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Kde se dozvím více o průběhu oznámení?

Jak podat oznámení

  • písemně na adresu bydliště - Václav Sloup, 17. listopadu 474, 790 70 Javorník
  • elektronicky na emailovou adresu - vaclav.sloup@email.cz
  • telefonicky na soukromé číslo - 728 680 674
  • osobně v kanceláři školy, na adrese bydliště, nebo na předem domluveném místě
Ke stažení