PROPOS (2007-2009)

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu středoškolského studia pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

Cílové skupiny:

  • studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí studující dálkově
  • žáci v denním studiu
  • jejich učitelé

Přínos projektu:

  • navržení a pilotní ověření individuálních strategií učení pro žáky středních škol pocházejících ze sociokulturně znevýhodňujícícho prostředí
  • vyhodnocení jednotlivých podpůrných metod a nástrojů v rámci podpory studentů a žáků
  • vznik metodických materiálů pro studenty i učitele
  • vytvoření kurzů DVPP s cílem zvýšit efektivitu výuky učitelů při práci s touto cílovou skupinou
Fotografie
bezky.jpg
cestou_necestou.jpg
hradni-vez.jpg
koktejl.jpg
kujalova.jpg
penakova.jpg
popelka.jpg
rytir.jpg
sekyrka.jpg
sipka.jpg
zazracne_jina.jpg
zznanecisto.jpg
image035.jpg
image039.jpg
image013.jpg
image017.jpg
image029.jpg
image033.jpg
Ke stažení