Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)

Obor Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) je primárně určen pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a žáky s autismem.

Výuka  je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků. Doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky.

Fotografie
dsc_0359.jpg
dsc_0360.jpg
dsc03586.jpg
dsc03592.jpg
Další odkazy

Praktická škola jednoletá (bez zaměření)

Obor vzdělání Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) Druh studia: střední vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce Jednoletý obor vzdělání pro chlapce a dívky, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Učíme práce se dřevem, kovem, papírem, ruční a strojové šití, rodinnou výchovu, přípravu pokrmů atd. Uplatnění ... (více)

Praktická škola jednoletá (se zaměřením péče o zeleň)

Obor vzdělání Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) Druh studia: střední vzdělání s vysvědčením o závěrečné zkoušce Jednoletý obor pro chlapce a dívky, absolventy základních škol speciálních a základních škol praktických, ukončený závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce. V rámci odborných činností žáci získávají znalosti ... (více)