Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školníhofondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky(prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií avybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedenímnových vzdělávacích programů v oblasti IT.
Ke stažení