Národní výzkum mediální gramotnosti žáků ZŠ a SŠ 2022

Rádi bychom pozvali vybrané třídy z Vaší školy do celorepublikového výzkumu mediální gramotnosti žáků základních a středních škol. Připravili jsme elektronickou verzi dotazníku a moc bych Vás chtěl poprosit o spolupráci. V ideálním případě  studenti dotazník vyplní v hodině, kde mají přístup k počítačům. Pokud to není možné, prosím o předání odkazu studentům daných tříd s prosbou, aby dotazník vyplnili. Snažíme se co nejméně narušovat chod školy.

S touto prosbou se na Vás obracím jménem vzdělávacího programu JSNS (Jeden svět na školách), realizací výzkumu byla pověřena agentura FOCUS. Program JSNS dlouhodobě podporuje školy a vyučující ve výuce mediálních témat prostřednictvím vzdělávacích seminářů a výukových materiálů, které jsou volně k dispozici na portálu JSNS.CZ. Cílem dotazníkového šetření je zjistit bližší informace o tom, jak si studenti vedou v různých oblastech mediální gramotnosti. Výsledky budou zohledněny při tvorbě dalších materiálů k mediálnímu vzdělávání tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby žáků. Podobný výzkum jsme realizovali již v roce 2018, v letošním roce jsou do něj nově zapojeni také žáci a žákyně 8. a 9. tříd ZŠ. Výstupem bude opět volně dostupná závěrečná zpráva. V případě zájmu se můžete podívat na výsledky a zprávu z roku 2018.

V případě Vaší školy by nám moc pomohlo, kdybyste odkaz na dotazník předali studentům 1. - 3. ročníku učebního oboru.

Odkaz na dotazník pro studenty:

https://is.focus-agency.cz/Interview/CAWI/AI.aspx?questionformguid=04fcc9c6-03ee-484d-a701-179e3aed7e5f&personid=1007977

Pozor, po rozkliknutí se v adresním řádku odkaz změní - otevře se jedna instance prázdného dotazníku pro respondenta, který na odkaz kliknul.

Vyplnění dotazníku zabere studentům zhruba 35-40 minut. Dotazníkové šetření je zcela anonymní a data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů.