Zpřístupnění ICT a CAD systémů (2009-2011)

Zpřístupnění ICT a CAD systémů i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12/01.0022

Doba realizace: 9. 2. 2009 – 31. 3. 2010, 1. 10. 2010 – 8. 8. 2011

Doba udržitelnosti: po dobu 5 let od ukončení projektu

Rozpočet projektu: 2 805 483,70 Kč

Projekt si klade za cíl podpořit u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami počítačovou gramotnost a informovanost zaváděním a modernizací vzdělá­vacích programů s využitím ICT.

Protože potenciální zaměstnavatelé požadují po našich absolventech znalost ovládání aplikačních programů na PC, samostatnost při práci s technickou dokumentací prostřednictvím grafického SW nebo zvládnutí čtení elektro­nických výkresů v technické dokumentaci, je prvořadým cílem tohoto projektu zlepšit připravenost žáků v oblasti ICT a tím posílit i jejich uplatnění na trhu práce.

Finance z rozpočtu projektu byly použity na modernizaci počítačové učebny, k nákupu hardwaru (14 ks PC, tiskárna, plotter, scanner, kopírka) a softwaru (AutoCAD, Inventor, Adobe Illustrator, OS Vista, MS Office), posílení serveru školy, školení 5 odborných lektorů a 2 pomocných asistentů z řad pracovníků školy.

Fotografie
dsc01336.jpg
dsc01341.jpg
dsc01342.jpg
dsc01345.jpg
dsc01364.jpg
dsc01373.jpg
p1000165.jpg
p1000167.jpg
p1000171.jpg
p1000175.jpg
p1000382.jpg
p1000387.jpg
ucebnaict_cad_3d1.png
Ke stažení