Zahradnická výroba (41-52-E/02)

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Dvouletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Žák oboru Zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblasti rozmnožování, pěstování a ochrany zeleniny, květin a sadovnických výpěstků. Pomáhá při zakládání sadovnických úprav a údržbě veřejné i soukromé zeleně. Vytváří vhodné květinové vazby k různým příležitostem. Učí se používat rostliny ke zkrášlení interiéru i exteriéru. Má vztah k životnímu prostředí a není lhostejný ke svému okolí a místu, kde žije.
Umí používat květiny jako nástroj k vytváření lepších mezilidských vztahů, zná význam zeleně pro životní prostředí a zdraví člověka.
Odborný výcvik je realizován přímo v areálu školy na školním pozemku. Žáci mají k dispozici učebnu, skleník, pařeniště a nedaleký lázeňský park. Škola je vybavena zahradnickou mechanizací, kromě jiného sekačky na trávu, drtič větví, přesívač zemin, které se žáci učí bezpečně ovládat. Výrobky naších žáků prezentujeme na školních výstavách a v areálu školy.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru Zahradnická výroba se mohou uplatnit jako pomocníci při zakládání, úpravách a údržbě veřejné zeleně, v prodejnách zahradnických potřeb i v zahradnických firmách, zaměřených na dovoz a expedici rostlin doplňkového aranžérského zboží, semen, substrátů, hnojiv a ochranných prostředků, nebo ve floristických firmách.

 • Dodržuje ustanovení týkající se BOZP a požární ochrany na jednotlivých úsecích.
 • Má základní informace z oblasti zahradnické botaniky, morfologie, rozmnožování rostlin.
 • Určuje hlavní zástupce rostlinné říše, vybrané škůdce a významné plevele, pomáhá při ochraně rostlin.
 • Připravuje a upravuje pěstební prostředí rostlin.
 • Rozliší významná hnojiva a pomáhá při jejich aplikaci.
 • Pracuje se zahradnickým nářadím, stroji a zařízením a provádí jejich jednoduchou údržbu.
 • Uvědomuje si vlivy člověka na životní prostředí.
 • Pomáhá při rozmnožování, výsadbě a ošetřování okrasných rostlin, určuje a charakterizuje nejvýznamnější taxony.
 • Vykonává pomocné práce při realizaci a údržbě sadovnických a krajinářských úprav a trávníkových ploch.
 • Uvede některé estetické zásady a uplatňuje je při práci.
 • Vytváří jednoduché vazby k různým příležitostem, dodržuje bezpečnostní předpisy v jednotlivých úsecích.
Fotografie
dsc03144.jpg
dsc03146.jpg
dsc03148.jpg
dsc03149.jpg
dsc03151.jpg
dsc03153.jpg
dsc03156.jpg
dsc03158.jpg
dsc03161.jpg
dsc03165.jpg
dsc03167.jpg
dsc03169.jpg
dsc03171.jpg
dsc03174.jpg
dsc03180.jpg
dsc03183.jpg
dsc03184.jpg
dsc03190.jpg
dsc03191.jpg
dsc03194.jpg
dsc03195.jpg
dsc03199.jpg
dsc_0302.jpg
dsc_0306.jpg
Ke stažení