Inovace výuky prostřednictvím ICT (2012-2014)

Příjemce projektu: OU a PrŠ Lipová - lázně

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1048

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 21. 8. 2012 – 30. 8. 2014

Výše dotace: 843 301,- Kč

Cílem projektu je vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.