Gramotnosti CRPR o.p.s. (2017-2019)

Předmětem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, podpora funkčních gramotností a rozšíření volnočasových aktivit žáků v oborech středního vzdělávání bez maturitní zkoušky prostřednictvím čtyř klíčových aktivit projektu.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 863 799,86 Kč

Dotace EU: 13 484 229,88 Kč

Dotace státní rozpočet: 2 379 569,98 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová – lázně 458

Stránky projektu