Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01)

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé a studné pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.

V případě, že bude školou využit a zařazen i volitelný okruh ubytovací služby, najde absolvent uplatnění i ve službách ubytovacích například při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby v zařízení a vykonávání služeb spojených s ubytováním hostů. Jedná se tedy zejména o práci pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod.

 • Prakticky využívá poznatků o surovinách.
 • Zná výživovou hodnotu surovin, jejich uskladnění a předběžnou úpravu.
 • Využívá strojní zařízení k přípravě výrobků.
 • Řídí se technologickými postupy při zhotovování výrobků.
 • Orientuje se v technologických postupech přípravy výrobků.
 • Připravuje pokrmy studené kuchyně, teplé kuchyně, nápoje.
 • Zhotovuje jednoduché moučníky.
 • Normuje pokrmy a orientuje se v tiskopisech pro příjem a výdej surovin.
 • Připravuje pracoviště na provoz.
 • Řídí se hygienickými předpisy při údržbě pracoviště.
 • Dodržuje bezpečnostní předpisy.
 • Pokrmy správně uchovává a připravuje pokrmy k expedici.
 • Vykonává pomocné práce při úklidu v ubytovacích zařízeních.
Fotografie
dsc03082.jpg
dsc03083.jpg
dsc03084.jpg
dsc03085.jpg
dsc03086.jpg
dsc03088.jpg
dsc03090.jpg
dsc03091.jpg
dsc03095.jpg
dsc03098.jpg
dsc03104.jpg
dsc03111.jpg
dsc_0288.jpg
dsc_0291.jpg
dsc_0294.jpg
dscpdc_0001_burst20190206123119963_cover.jpg
dsc_0296.jpg
Ke stažení