Truhlářská a čalounická výroba (33-56-E/01)

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní zejména v odvětví dřevozpracující výroby, především v truhlářské výrobě, může se také uplatnit při zhotovování truhlářských výrobků nábytkářských, nebo výrobků používaných ve stavebnictví.

 • Rozlišuje základní materiály používané truhlářské výrobě.
 • Připravuje, ošetřuje a zpracovává běžné truhlářské materiály.
 • Používá různé druhy materiálů při zhotovování výrobků v souladu s technologickými postupy výroby.
 • Čte jednoduché technické výkresy a používá odbornou terminologii.
 • Zhotovuje jednoduché výkresy a náčrty výrobku nebo jeho části.
 • Dodržuje pracovní postupy v souladu s technologickým postupem výroby.
 • Připravuje pracoviště, volí a používá vhodné nástroje a pomůcky.
 • Obsluhuje a seřizuje jednoduché stroje, zařízení a provádí jejich základní údržbu.
 • Provádí základní práce při výrobě a montáži truhlářských výrobků a dřevěných konstrukcí.
 • Zhotovuje jednoduché výrobky a polotovary truhlářské výroby.
 • Provádí jednoduché opravy a renovace výrobků.
 • Vhodně ošetřuje a skladuje materiály i výrobky.
 • Připravuje k expedici hotové výrobky.
 • Sleduje kvalitu své práce a hotových výrobků.
Fotografie
dsc03209.jpg
dsc03211.jpg
dsc_0310.jpg
dsc03213.jpg
dsc03221.jpg
dsc03214.jpg
dsc_0308_1.jpg
dsc_0309.jpg
dsc03068.jpg
dsc03074.jpg
dsc03205.jpg
dsc03216.jpg
dsc03226.jpg
Ke stažení