Tranzitní program na OU a PrŠ, Lipová - lázně 458

Název projektu: Tranzitní program na OU a PrŠ Lipová-lázně (od 1.3.2021 změna názvu na Tranzitní program na SŠŘ a OU Lipová-lázně)
Číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016803
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo výzvy: 02_19_077
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: 1.7.2020 - 31.12.2022

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření a implementaci tranzitního programu školy ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, LIPOVÁ - LÁZNĚ 458, který připravuje žáky na samostatný způsob života.

V rámci projektu dojde ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků žadatele. Cílem tranzitního programu a individuálních tranzitních plánů je pomoci mladým lidem získat dovednosti a zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.