Strojně montážní práce (automontážní práce)

Obor vzdělání Strojírenské práce (23-51-E/01)

Školní vzdělávací program Strojně montážní práce (automontážní práce)

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor vzdělání vhodný pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Žáci se učí prakticky pracovat s kovovými i nekovovými materiály. Naučí se orientovat v technické dokumentaci, aby mohli tyto znalosti využít při výrobě jednoduchých zámečnických výrobků ručním i strojním obrábění kovů (řezání, pilování, stříhání, vrtání, soustružení, frézování apod.). Obor je zaměřen na montáže a demontáže strojních dílů převážně v automobilovém průmyslu. Žáci mají možnost získat svářečský průkaz.

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou schopni vykonávat buď rutinní montážní a servisní práce (popř. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků), zámečnické práce ve stavebnictví, či obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Mohou se uplatnit jako strojírenský dělník nebo montér v automobilovém průmyslu a strojírenství.

 • Prakticky využívá poznatků o kovových i nekovových materiálech.
 • Zná vlastnosti a praktické použití těchto materiálů.
 • Využívá základní strojní zařízení a výbavu běžné zámečnické dílny při zpracování kovových materiálů.
 • Dokáže vyrábět, montovat a osazovat jednoduché a středně složité strojní součásti podle technické dokumentace.
 • Orientuje se v technologických postupech při montáži strojních součástí a výrobků.
 • Pracuje podle technologických postupů při výrobě, montáži a úpravě strojních součástí.
 • Orientuje se v technické dokumentaci a čte jednoduché výrobní a montážní výkresy, používá technické normy a tabulky.
 • Dokáže volit a používat upínací nářadí, nástroje, měřidla přípravky a zařízení, hospodárně je využívat a ošetřovat.
 • Ovládá základní numerické operace týkající se měření.
 • Po zaučení vykonává jednoduché montážní práce ve strojírenské výrobě.
 • Dokáže podle pokynů organizovat svoji práci.
 • Řídí se hygienickými předpisy při údržbě pracoviště.
 • Dodržuje bezpečnostní předpisy.
 • Vhodně uskladňuje materiály, součásti a výrobky a ekologicky nakládá s veškerým odpadem.
Fotografie
dsc02966.jpg
dsc02994.jpg
dsc03006.jpg
dsc03009.jpg
dsc03012.jpg
dsc03020.jpg
dsc03025.jpg
dsc03031.jpg
dsc03042.jpg
dsc03052.jpg
dsc03061.jpg
dsc03066.jpg
dsc_0277.jpg
dsc_0278.jpg
dscpdc_0003_burst20190206112407539_cover.jpg
Ke stažení