Zednické práce (36-67-E/01)

Školní vzdělávací program Zhotovitel zateplovacích systémů

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor vzdělání pro chlapce i dívky, ukončený závěrečnými zkouškami s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Učíme veškeré zednické a betonářské práce potřebné při výstavbě budov, zateplovací práce opláštění budov s možností získání certifikace od výrobce a další práce spojené s opravami a přestavbou budov. Výuka je rozšířena o provádění obkladů, dlažeb a práce se sádrokartonem.

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve stavebních firmách, kde je schopen provádět méně kvalifikované zednické práce na pozemních stavbách tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a je schopen prací související se zhotovováním zateplováním obvodového zdiva budov. Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a práce při přestavbách budov.

 • Čte jednoduché stavební výkresy pozemních staveb a zhotovuje jednoduché technické náčrty.
 • Volí a používá nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační nářadí a udržuje je.
 • Volí stavební materiály dle požadavku stavební dokumentace a správně je používá při zednických pracích a zhotovování zateplovacích systémů.
 • Používá odpovídající technologické a pracovní postupy a organizaci práce při zednických a zateplovacích pracích.
 • Provádí jednoduché betonářské práce.
 • Zdí svislé nosné a nenosné konstrukce z různých druhů materiálů.
 • Provádí povrchové úpravy stavebních konstrukcí omítáním.
 • Provádí zateplení plášťů budov kontaktními systémy včetně povrchových úprav tenkovrstvými omítkami a nátěry.
 • Zhotovuje vodorovné konstrukce.
 • Zná technologii sanace a oprav poškozených částí obvodového pláště.
 • Dovede materiály dopravit, bezpečně skladovat a připravit před jejich zpracováním.
 • Dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, správně volí a používá osobní a ochranné pracovní prostředky.
 • Je schopen posuzovat vlivy své činnosti na životní prostředí.
Fotografie
dsc02889.jpg
dsc02895.jpg
dsc02897.jpg
dsc02899.jpg
dsc02902.jpg
dsc02904.jpg
dsc02905.jpg
dsc02906.jpg
dsc02909.jpg
dsc02910.jpg
dsc02912.jpg
dsc02917.jpg
dsc02923.jpg
dsc02926.jpg
dsc02929.jpg
dsc02935.jpg
dsc02940.jpg
dsc02941.jpg
dsc02947.jpg
dsc02949.jpg
dsc02952.jpg
dsc02955.jpg
Ke stažení