Přijímací řízení

Přijímací řízení na naší škole probíhá formou přijímacího pohovoru.

Podmínky pro přijetí ke studiu

  • Ukončená povinná školní docházka
  • Řádně vyplněná přihláška *
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti **
  • Doporučení školského poradenského zařízení ***

* žáci základní školy musí mít na přihlášce vyplněny údaje o prospěchu a chování potvrzené ZŠ uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží kopie vysvědčení, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ, případně SŠ)

** lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - pro vybraný obor středního vzdělání

*** vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 školského zákona, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Přihlášku na střední školu obdrží zájemci na své základní škole nebo je ke stažení zde.

Nabídka oborů vzdělání

Kód Název oboru Počet volných míst
23-51-E/01 Strojírenské práce 14
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 14
36-67-E/01 Zednické práce 14
75-41-E/01 Pečovatelské služby 14
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 28
29-51-E/02 Potravinářské práce 14
65-51-E/02 Práce ve stravování 14
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 14
41-52-E/02 Zahradnická výroba 14
69-54-E/01 Provozní služby 14
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 12
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 12