Informace pro žáky závěrečných ročníků šk. roku 2019/2020

Žáci závěrečných ročníků mohou formou konzultací, zaměřených výlučně na přípravu k závěrečným zkouškám, navštěvovat školu od 11.5.2020. Konzultace je nutné předem dohodnout s třídním učitelem případně učitelem odborných předmětů nebo odborného výcviku.

Harmonogram konzultací jednotlivých učebních oborů:

Obor Den Čas
SP úterý 9:00
ML úterý 9:00
pondělí 9:00
S pondělí 9:00
PS úterý 9:00
PrS pondělí 8:00
ZV pondělí 8:00

Při návštěvě školy je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky dané opatřeními vlády ČR.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Do školy by žák neměl jít v případě, kdy má sám příznaky nákazy nebo žije v domácnosti s osobou s rizikovými faktory!!!

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m²).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Informace pro ubytované žáky

Věci, které jste nechali na internátě si můžete vyzvednout každou středu mezi 9 – 12 hodinou.

Ke stažení